Mba na mala

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ekambi Brillant — The Best of Ekambi Brillant : Meilleurs slows, vol. 2, Release Date: 2008

Lyrics

Mbend'a Loba nya bosso
Nye nde na tondonè mo na nunè
To nja nu wusi ni mbenda
A si m'ènènè o Paradis
A Te! A Te! Mba pè na m'ala o Paradis
Ate! Ate! Son son, o si dimbea mba
Nde wenguè, ndolo e titi pè
Bila be bolè mo na bambam
Misinga maa nde wunma tè
Ndedi e titi pè wan
A Te! A Te! Mba pè na m'ala o Paradis
Ate! Ate! Son son, o si dimbea mba
Ebolo na bèno wassé wan
Ye nde na longueye bawena
Na ndolo e be babo o longue
Ka mukwata mwa bila
A Te! A Te! Mba pè na m'ala o Paradis
Ate! Ate! Son son, o si dimbea mba

:
/ :

Queue

Clear